Naslovnica arrow Zadovoljstvo klijenata
Zadovoljstvo klijenata


Naša najbolja preporuka su naši kupci koji su nam, na ljestvici od 1 do 5, dodijeli prosječnu ocjenu od 4,62 pri provjeri njihova zadovoljstva uslugama Qualitasa i ostvarenim rezultatima projekta.

Prenosimo njihova mišljenja: 

cakom_03.gif

cakom_05.gif

Kad smo se upoznali prije pet godina, bio je to prije svega profesionalni pristup upoznavanja sa novim područjem za sve nas u poduzeću. Zahvaljujući uvjerljivosti ekipe okupljene oko gospodina Kellera, shvatili smo da je to novi izazov za naše poduzeće, a danas mogu potvrditi da smo zahvaljujući takvom pristupu i u našoj organizaciji poduzeća, postali pokretač pozitivnog pomaka u svim komunalnim djelatnostima, prepoznatljivi u cijeloj državi. Sve to teško je pretvoriti u financijske pokazatelje, ali utvrđivanjem odgovornosti svakog pojedinca, kvaliteta se sama po sebi nameće. Zato smo posebno zahvalni partnerima iz Qualitasa, koji su uložili mnogo truda da bi upoznali sve naše vrline i slabosti, neophodne za implementaciju sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Jednostavno, postali smo jedna obitelj, koja uz profesionalnost s vremenom učvršćuje i prijateljstvo. Koliko je gospodin Keller uložio truda u razvoj svog poduzeća, dokazuje ekipa koju je okupio jednako kao i poduzeća u kojima je sustav kvalitete postao prioritet. Zato hvala na novim saznanjima uz preporuku Qualitasa svima koji žele kvalitetne promjene.

U Čakovcu, 16. prosinca 2008.
Ivan Perhoč, direktor GKP „ČAKOM“ d.o.o.
GKP „ČAKOM“ d.o.o.


Za nas je firma Qualitas asocijacija na izuzetnu korektnost, poslovnost, stručnost, uspješnosti i svakodobni oslonac.

U Čakovcu, 16. prosinca 2008.
Snježana Tkalčec Avirović , predstavnik uprave za kvalitetu i okoliš
GKP „ČAKOM“ d.o.o.

 

mv_logo_2.gif mv_logo_1.gif

Međimurske vode d.o.o. iz Čakovca i Qualitas d.o.o. uspostavili su i održavaju izuzetno uspješnu poslovnu suradnju. Ta je suradnja počela još krajem 2002. godine nakon strategijske odluke Međimurskih voda o uspostavi i razvoju integriranog sustava upravljanja temeljenog na međunarodnim normama za sustave upravljanja, te odabirom stručnjaka Qualitasa za konzalting. U optimalnom vremenu Međimurske vode su uspješno implementirale najprije integrirani sustav ISO 9001 i ISO 14001, koji smo uskoro nadogradili zahtjevima HACCP te potom i ISO 22000.
Tako uspostavljen Integrirani sustav upravljanja procesima, uz stručnu pomoć Qualitasa, postao je praktički referentni model za razvoj integriranih sustava na području Međimurske županije i djelatnosti vodoprivrede.
Visoko ocjenjujući zadovoljstvo naše tvrtke kao klijenta Qualitasa posebno ističemo njihovu stručnost, stalnu podršku i spremnost za inovativni pristup te proširenje suradnje u drugim područjima poslovanja.

U Čakovcu, 16. prosinca 2008.
mr. sig. Josip Taradi, voditelj Integriranog sustava upravljanja procesima
Međimurske vode d.o.o.

 logojadrankadd.jpglogojadrankahoteli.giflogojadrankakampovi.jpglogojadrankatrgovina.jpg
Članice Grupe Jadranka su poduzeća Jadranka d.d. , Jadranka hoteli d.o.o. , Jadranka kampovi d.o.o. i Jadranka trgovina d.o.o.  Dugogodišnjim radom u svim poduzećima smo uspostavili i dokumentirali određene standarde te smo željeli isto formalno potvrditi i poboljšati.
Kada smo odlučili da isto napravimo uvođenjem ISO standarda, krenuli smo u pregovore sa potencjalnim konzulantskim kućama te smo nakon analize odnosa cijene i kvalitete odlučili da to bude Qualitas.
Obzirom da kao Grupa imamo puno dodirnih točaka smatrali smo da uvođenje ISO sustava treba ići paralelno u sva poduzeća. Odraditi paralelan posao u četri poduzeća sa dijelom sličnim, ali i dijelom različitim procesima nije bilo lako, trajalo je skoro godinu i pol, ali smo na kraju uspješno cetrificirani u travnju 2008. prema ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004. Cijeli proces i zapisi se vode pomoću programa Control ES i Qualitas Quit.
Nakon certifikacije i dalje koristimo usluge Qualitas-a, kako bi uspješno održali i unaprjedili sustav.
Gosp. Keller i njegova ekipa su nas vrlo uspješno vodili u uspostavi sustava, i možemo ih preporučiti poduzećima koja planiraju uspostavu ISO sustava. To se posebno odnosi na hotelska i kamperska poduzeća, od kojih smo sustav uspostavili među prvima u Hrvatskoj. Mi smo učili od Qualitasa, ali je i Qualitas učio od nas.

U Malom Lošinju, 24. prosinca 2008.
Tatjana Braškić, predstavnica uprave za kvalitetu
Jadranka d.d.

 
 
RIONE d.o.o.

logobiljemerkant.jpg

Pri izboru konzultantske kuće rukovodili smo se iskustvom i preporukama naših poslovnih partnera. Razmatrajući referentne liste, kontaktirajući sa svim ponuđačima, znajući što hoćemo, što nas čeka, odlučili smo se za Qualitas i nismo pogriješili. Zajedničkim radom u proteklom razdoblju na visokoj profesionalnoj razini, u svakom trenutku vođeni iskustvom i znanjem Qualitasova konzultanta ostvarili smo cilj – uspostavu učinkovitog sustava upravljanja sigurnošću hrane prema ISO 22000.

U Osijeku, 20. prosinca 2008.
mr.sc. Marko Golubović, voditelj odjela nabave i prodaje
Rione d.o.o. Darda
 

 vodoprojekt.png

Implementacijom sustava prema normi ISO 9001 tvrtka Vodoprojekt d.o.o. je značajno unaprijedila poslovanje, te će nastaviti sa primjenom ove norme u svim segmentima tehnološkog procesa.

U Sisku, 9. rujna 2010.
Krunoslav Čingel, direktor
Vodoprojekt d.o.o.

 hrsume.png

Kroz izradu dokumentacije sa konzultantom dobili smo i nova znanja iz područja sigurnosti hrane, a neka postojeća iz segmenta higijene dodatno proširili. Posebno dobrim ističemo jednostavnost pripremljene dokumentacije i prilagođenost našim uvjetima i potrebama.

U Zagrebu, 3. studenog 2010.
Tihomir Žalac, Voditelj HACCP tima
Hrvatske šume d.o.o., Hladnjača Šaš

 teched.png

Iznimno smo zadovoljni profesionalnošću i stručnošću Qualitasovih stručnjaka koji su nas vodili kroz proces uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, od početka do certifikacije. Zahvaljujući predanosti i stručnosti Qualitasovih stručnjaka proces smo dovršili u planiranom roku i uz planirane troškove.

U Zagrebu, 8. prosinca 2010.
Ivan Filipović, izvršni direktor
Teched savjetodavne usluge d.o.o.

 jadran_arape.jpg

Uvođenjem BSCI sustava otvorila su nam se vrata za suradnju s inozemnim kupcima te smo podignuli svijest i brigu o zaposlenicima, okolišu i radnoj sredini. Iznimno smo zadovoljni pruženim uslugama konzultantske kuće Qualitas te ostvarenim rezultatima projekta.

U Zagrebu, 21. veljače 2011.
Živko Žužul, direktor
Jadran Tvornica čarapa d.d.

 logolur2.png

Sve je počelo još 2007. godine kada je Lučka uprava Rijeka postala članom udruge Ecoport, udruženja europskog lučkog sektora, u kojem luke pomažu jedne drugima promovirajući zajedničku suradnju na području zaštite okoliša i održivog razvoja. Prepoznajući iskustva drugih luka započeli smo s brojnim aktivnostima zaštite okoliša na području poboljšanja kvalitete mora, zraka, buke, zbrinjavanja otpada... Kao dio komponente Rijeka Gateway Projekta, željeli smo sustavno objediniti sva naša nastojanja i poboljšanja na području zaštite okoliša, te smo uz pomoć Svjetske banke krajem 2010. godine raspisali međunarodni natječaj za dizajniranje sustava upravljanja okolišem na području pod upravljanjem Lučke uprave Rijeka. I onda nam se dogodio „Qualitas“.

Među više od dvadeset zaintresiranih domaćih i stranih tvrtki, ocjenjivački sud odabrao je Qualitas d.o.o iz Zagreba kao konzultanta na projektu. Prilikom našeg prvog upoznavanja s projektnim timom i nakon njihove prezentacije osjetili smo snažnu namjeru gospodina Damira Kelera i voditeljice projekta gospođe Helene Tutić da svoje dugogodišnje iskustvo i izvrsnost ugrade u konačno projektno rješenje.

Izazove koje smo postavili pred projektni tim nisu bili laki. Rok za dovršenje projekta obično je uvijek kratak. Dodatno, naše se područje odgovornosti proteže na šest odvojenih lučkih bazena u dvije županije. Brojni korisnici i tvrtke rade na tom području. Domaće i strane kompanije. U posebno osjetljivom okruženju. U najužem središtu grada Rijeke. Nakon temeljitog utvrđivanja početnog stanja, započelo se s osmišljavanjem sustava upravljanja okolišem. Uvažavajući primjenjive zakonske propise i referentne norme, potrebe zainteresiranih strana, postojeću organizacijsku strukturu Lučke uprave Rijeka te aktivnosti, proizvode i usluge na području pod upravljanjem Lučke uprave Rijeka i s njima povezane aspekte i utjecaje na okoliš, osmišljen je računalom podržan model procesa sustava upravljanja okolišem.

Projektni tim u kojem su osim voditeljice Helene Tutić bile Andrea Ivezić i Josipa Malbašić, uz pomoć ostalih djelatnika tvrtke Qualitas, projekt je vodio vrlo jasno i precizno prateći ga s primjerenim zapisima i planskim zadacima za svaki naredni tjedan. Projektno rješenje prezentirano je s primjerenim procesnim pristupom obrađenim do najsitnijih detalja.

Projekt je proveden u skladu s ugovorenim obvezama, zadovoljeni su zahtjevi postavljeni u projektnom zadatku i isporučeni rezultati u skladu s Planom projekta za sve faze projekta Dizajna sustava upravljanja okolišem Lučke uprave Rijeka.

Zahvaljujući Qualitasu, mišljenja smo da ćemo, uz dosljednu implementaciju osmišljenog sustava upravljanja okolišem, stvoriti pretpostavke za koordinirano i sustavno smanjenje negativnog utjecaja na okoliš svih korisnika lučkog područja i njegovog okruženja.

A kada dođe vrijeme zaprimanja certifikata sustava, posebni gosti na toj svečanosti biti će predstavnici tvrtke Qualitas. Nadam se da će među njima biti cijeli projektni tim!

U Rijeci 11. travnja 2012.
kap. Rajko Jurman, rukovoditelj Sektora nautike
Lučka uprava Rijeka