Naslovnica arrow Poslovno savjetovanje arrow Upravljanje promjenama i poboljšanjima
Upravljanje promjenama i poboljšanjima

Poboljšavanja su među najvažnijim aktivnostima organizacije koja želi postići ili zadržati konkurentsku prednost i zadovoljstvo kupaca.

Upravljanje promjenama i poboljšanjimaPoboljšanja su potrebna jer:

  • rezultati većine procesa pokazuju sklonost slabljenju tijekom vremena ako se ne ulažu napori u njihovo poboljšanje
  • izostajanjem poboljšavanja organizacija ne stagnira, nego postaje lošija, jer se konkurencija poboljšava
  • kupci postaju sve zahtjevniji, a neispunjenje zahtijeva znači gubitak kupaca.
Zbog toga nije primjereno postavljati pitanje da li poboljšavati, nego kako, koliko i koliko često poboljšavati. Poboljšavanja možemo podijeliti u dvije osnovne skupine, na ona koja osiguravaju postupna i neprestana poboljšavanja i na ona koja osiguravaju skokovita poboljšanja.

Kako bi poboljšanja bila uspješna potrebno ih je promatrati kao proces i provoditi sustavno, koristeći alate kvalitete za:

  1. razumijevanje problema i postojećeg stanja,
  2. analizu uzroka problema i identifikaciju temeljnih uzroka,
  3. generiranje ideja i odabiranje rješenja,
  4. provođenje i validiranje poboljšanja i
  5. standardiziranje rješenja.

Qualitas podržava sljedeće metodologije poboljšavanja: