Naslovnica arrow Poslovno savjetovanje arrow Upravljanje poslovnim procesima
Upravljanje poslovnim procesima
kvaliteta_vrijeme_trokovi.jpgUpravljanje poslovnim procesima (engl. Business Process Management, BPM) je sustavan pristup  poboljšavanja poslovanja, temeljem na oblikovanju, mjerenju, analizi, poboljšanju i upravljanju procesima.

Izazov

Otkako su ljudi postavljeni unutar pravokutnika koji predstavljaju odjele u organizacijskoj shemi, često se čini da rubovi tih pravokutnika postaju čvrste barijere. Komunikacija preko tih barijera je ograničena, članovi odjela izvode samo one zadatke koji su uobičajeni za njihov odjel.  Svaki odjel nastoji maksimizirati svoj utjecaj i ovlasti, dok istovremeno optimizira razinu učinka samo vlastitog odjela. Obično rezultat toga su konfliktni ciljevi i konfliktne akcije između različitih odjela te rezultat poduzeća u cjelini lošiji od očekivanog.

Pored toga, hijerarhijska organizacija poslovanja kroz odjele i funkcije ima i sljedeće nedostatke:

 • nejasna slika cijeloga procesa i vlastite uloge u njemu
 • slaba usmjerenost na kupce (unutarnje i vanjske)
 • pažnja usmjerena na proizvodne procese
 • postojanje nepotrebnih uskih grla i barijera
 • loša komunikacija i rivalstvo među organizacijskim jedinicama
 • konfliktni ciljevi i akcije između različitih odjela
 • nedovoljna spremnost na promjene
 • organizacijske promjene dovode do lokalnih poboljšanja koja mogu, ali obično nemaju očekivani utjecaj na rezultate poslovanja organizacije u cjelini.


Model procesaRješenje

Navedeni problemi potaknuli su skretanje pažnje s hijerarhijske organizacije poslovanja i fokusiranje na promatranje poduzeća kao skupa procesa. Takav pristup donosi mnoge prednosti:

 • Svaki proces ima kupca, a usmjerenost na proces osigurava bolje usmjerenost na kupca.
 • Stvaranje vrijednosti s obzirom na konačni proizvod odvija se u horizontalnim procesima
 • Utvrđivanjem granica procesa te kupaca i dobavljača procesa, postiže se bolja komunikacija i bolje razumijevanje zahtijeva
 • Upravljajući kompletnim procesom koji se izvodi kroz više odjela, a ne upravljajući pojedinim odjelima, rizik suboptimaliziranja je smanjen.
 • Određivanjem takozvanih vlasnika procesa, koji su odgovorni za proces, izbjegnuta je tradicionalna rascjepkanost odgovornosti često viđena u funkcionalnoj (hijerarhijskoj) organizaciji.
 • Odnos funkcionalne i procesno orijentirane organizacijeUpravljanje procesima osigurava niže troškove i kraći vremenski ciklus djelotvornom uporabom sredstava.
 • Svaki proces ima ključne pokazatelje izvedbe/učinka (KPI), a njihovo praćenje osigurava usmjerenje na mogućnosti za poboljšavanje i spremnost na promjene.

Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) u svojim načelima upravljanja kvalitetom, na kojima se temelji norma ISO 9001 , također potiče prihvaćanje procesnog pristupa za upravljanje organizacijom:

 • 4. načelo – Procesni pristup: Željeni se rezultat postiže djelotvornije kada se radnjama i povezanim resursima upravlja kao procesom.
 • 5. načelo – Sustavni pristup upravljanju: Utvrđivanje, razumijevanje i upravljanje međusobno povezanim procesima kao sustavom doprinosi učinkovitosti i djelotvornosti organizacije u postizanju njezinih ciljeva.

Kako Vam Qualitas može pomoći?

Upravljanju procesima Qualitas pristupa kao organizacijskoj paradigmi za unapređenje poslovnih rezultata, koja je nužan preduvjet i podrška za:
 • neprestano poboljšavanje (preventivne radnje, popravne radnje, …)
 • prevođenje projekata skokovitog poboljšanja (Lean, Six Sigma, Lean Sigma, Benchmarking)
 • upravljanje promjenama
 • upravljanje učinkom (performance management)
 • uspostavljanje i održavanje normiranih sustava upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, …)
 • operacionalizaciju strategije.
Qualitas d.o.o.  pruža usluge savjetovanja i izobrazbe u vezi s:
 • transformiranjem iz hijerarhijske (funkcionalne) u procesno orijentiranu organizaciju
 • postizanjem više razine zrelosti procesa
 • modeliranjem, mjerenjem, nadzorom i analizom poslovnih procesa
 • uspostavom modela za upravljanjem učinkom (iPM , balanced scorecard )
 • integriranjem upravljanja procesima sa ostalim sastavnica upravljanja (strateško upravljanje , upravljanje rizicima, upravljanje kontinuitetom poslovanja, upravljanje kvalitetom , ...)
 • provođenjem projekata poboljšanja poslovnih procesa (Lean, Six Sigma, Lean Sigma, Benchmarking)
 • primjenom računalnih rješenja za upravljanje poslovnim procesima (iGrafx, Tibco Nimbus).