Six Sigma

Izazov

Globalizacija te izravna dostupnost informacija, proizvoda i usluga nastavlja mijenjati način na koji naši kupci realiziraju svoje poslove pa tako moramo biti sve spremniji odgovoriti na izazove novog vremena. Današnja tržišna utakmica ne ostavlja prostora greškama. Moramo zadovoljiti naše kupce i neumorno nalaziti nove načine za premašivanje njihovih očekivanja.

Poboljšanja su zato redovna točka različitih upravljačkih foruma. Iako je većina organizacija uspostavila sustav upravljanja kvalitetom i time se obvezala primjenjivati alate poboljšanja, pokretanju i vođenju projekata poboljšanja se još uvijek pristupa na nesustavan način. Dobri rezultati se mogu svrstati u kategoriju slučajnosti i herojskih pothvata.  

Zašto je to tako?
 
Prvi razlog je jednostavan – Ljudima kojima smo dodijelili odgovornost za postizanje ciljeva poboljšanja osim resursa nismo omogućili i adekvatnu organizaciju, izobrazbu, metode i alate za poboljšanja.

Drugi razlog je složen -  nedosljedna primjena procesnog pristupa, neadekvatno praćenje rezultata i kvaliteta podataka – ključnih pokazatelja izvedbe i povezanih mjerila.
I konačno – većina rukovoditelja, suočenih sa svakodnevnim problemima i ograničenjima, primjenjuje uglavnom reaktivan stil upravljanja. Posljedica toga je vrijeme potrošeno u otklanjanju „gorućih problema“ koji su uglavnom lažna uzbuna ili samo simptomi – ostavljajući vrlo malo vremena za analiziranje i eliminaciju korijenskih uzroka varijacija sustava i procesa.

Kako promijeniti taj sindrom?

Kako bi postizala značajna poboljšanja organizacija mora prije svega dosljedno primijeniti procesni pristup. Procesni pristup omogućava da bolje sagledamo zahtjeve kupca (unutarnjeg/vanjskog), tj. željenih rezultata. Usporedbom željenog s ostvarenim rezultatom nalazimo potencijal za poboljšanja, a analizom i djelovanjem na ulazne parametre poboljšavamo izvedbu procesa.

U područjima od najvećeg značaja rješavati skrivene i prihvaćene probleme (kronične probleme s kojima smo se naučili živjeti) i prije nego se pristupi donošenju odluka uspostaviti vezu između uzroka i posljedica. Eliminacijom tih problema postižemo skokovita poboljšanja.

Za sustavan rad na poboljšanjima je potrebna dobra organizacija koja uključuje uloge upravljanja, podrške i izvođenja projekata poboljšanja. Da bi svladali  sve potrebne tehnike i alate nužne su izobrazbe različitih profila.
Alate koji nam mogu pomoći u tome i odgovore na sva pitanja možemo naći u Six Sigma konceptu.

Što je Six Sigma?

Six Sigma je rezultatski orijentiran i strukturiran način rada na poboljšanjima, s jasnom raspodjelom odgovornosti, a s ciljem postizanja značajnih rezultata (skokovita poboljšanja) i jasnom usmjerenošću na:

 • kupca (unutarnjeg, vanjskog)
 • rješavanje dosad nerješivih ili neprepoznatih problema
 • reduciranje i eliminacija varijacija procesa kao i na poboljšanje njegove sposobnosti.
 • projektni pristup i primjena DMAIC procesa (metoda za rješavanje problema)
 • široka primjena statističkih i alata kvalitete.
 • jasno definirane uloge i infrastruktura
Što postižemo primjenom Six Sigma?
 • Pripravnost na sve strože zahtjeve tržišta
 • Smanjenje troškova (ne)kvalitete
 • Povećanje prihoda
 • Eliminaciju i smanjenje varijacija procesa
 • Svladavanje vještina vođenja projekata
 • Uključivanje širokog kruga ljudi i unapre?enje kompetencija i kulture organizacije
 • Poboljšanje kvalitete i povećanje zadovoljstva kupca
 • Uspostava i zajedničkog globalnog jezika poboljšanja u cijelom lancu vrijednosti (dobavljač-proizvođač-kupac)
 • Uključenost i zadovoljstvo zaposlenika
 • Brže postizanje izvrsnosti
Usporedba 3σ i 6σ razine
Usporedba 3σ i 6σ razine 

Kako uspostaviti Six Sigma program?

Prije svega organizacija mora posti?i duboko razumijevanje filozofije koja stoji iza  Six Sigma koncepta od strane ključnih ljudi (sponzora, inicijatora i voditelja projekata poboljšanja), ovladati statističkim i alatima kvalitete kojima se koristi i naposljetku uspostaviti proces poboljšanja i način rukovođenja projektima  poboljšanja (DMAIC) te sve dosljedno i uporno primjenjivati.

Kako Vam Qualitas može pomoći?

Često se naglašava značaj jednog ili drugog načela ili metode, pa se tako osnovni smisao Six Sigma koncepta gubi u obilju trendovskih riječi i sofisticiranih sustava. Držimo da je korisnije inicirati program koji će kroz izobrazbe, radionice i izolirane projekte doprinijeti širokom razumijevanju i prihvačanju osnova Six Sigma i ovladavanju njenim alatima. Samo tako će se stvoriti potrebne pretpostavke za njenu dosljednu i široku primjenu.

Stoga je Qualitas razvio plan implementacije programa poboljšanja koji zadovoljava navedene kriterije, a koji je moguće prilagoditi uvjetima i potrebama razli?itih organizacija. To uključuje i odabir i primjenu potrebnih alata.

Qualitas Vam može pružiti potrebnu podršku u izgradnji programa koji će biti čvrst temelj za eliminaciju i smanjenje varijacija procesa Vaše organizacije kojom ćete postići povećanje zadovoljstvo kupca  profitabilni rast.

iGrafx pruža široku potporu za implementaciju Six Sigma programa (Six Sigma, Proces management, Change management, Performance management).