Naslovnica arrow Strateško upravljanje arrow Proces strateškog upravljanja
Proces strateškog upravljanja

 kljune_faze_stratekog_upravljanja.png
 Ključne faze strateškog upravljanja
Proces strateškog upravljanja je niz povezanih, ponavljajućih strateških aktivnosti koje organizacije poduzimaju kako bi ojačale svoju tržišnu poziciju i financijske rezultate. Proces strateškog upravljanja uključuje faze planiranja, implementiranja i vrednovanja strategije, kroz koje se strategija stvara, neprestano prilagođuje i provodi te povezuje s ljudima, procesima, inicijativama, tehnologijama i rezultatima.

Nije rijetkost da organizacije donose odlično napisane strategije koje obećavaju impresivne rezultate – poboljšanje učinkovitosti, povećanje tržišnog udjela, rast profitabilnosti i slično. Ali rijetkost je da organizacije uspijevaju te strategije provesti u djelo – provesti potrebne promjene na svim razinama organizacije u svakodnevnim procesima. Samo 10% organizacija uspijeva provesti svoju strategiju tako da osigura održivu kompetitivnu prednost. Uzrok je u nepostojanju sveobuhvatnog i discipliniranog sustava za upravljanje implementacijom strategije.
Glavni razlikovni element organizacija koje rastu od onih koje stagniraju ili slabe nije kvaliteta njihovih strategija, nego njihova sposobnost za izvršavanje odabrane strategije. General Patton imao je pravo kada je rekao: „Dobar plan odlučno proveden sada je daleko bolji od savršenog plana provedenog kasnije."

primjer_procesa_stratekog_upravljanja.jpg
 Primjer prve razine procesa strateškog upravljanja za profitabilne, srednje velike organizacije koje imaju jednu djelatnost i ne djeluju na globalnom tržištu
Qualitas prilagođava proces strateškog upravljanja za svaku organizaciju posebno, zavisno o veličini i vrsti organizacije, broju djelatnosti i postojećem poslovnom modelu, ali s ključnim naglascima na:
 • Neprestanom usklađivanju strategije s prilikama i promjenama u vanjskom i unutrašnjem okruženju, tako da strategija daje odgovore na pitanja u vezi s proizvodima i uslugama s kojima će organizacija natjecati na tržištu, segmentom kupaca kojima će nuditi proizvode i usluge, djelatnostima koje će obavljati, načinom i izvorom svoga rasta, strateškim akcijama koje će koristi, tempiranjem tih akcija i sl.
 • Uvođenju i provođenju strategije na svim poslovnim funkcijama i razinama organizacije, tako da svaki zaposlenik posjeduje svijest, želju, znanje i sposobnost za provedbu i podržavanje promjena potrebnih za postizanje strateških ciljeva. Provedbi strategije treba posvetiti posebnu pažnju jer ona predstavlja znatno složeniji i vremenski zahtjevniji skup aktivnosti od same izrade strategije.
 • Integriranju strateškog upravljanja s povezanim disciplinama poslovnog upravljanja (upravljanje promjenama, upravljanje procesima, upravljanje učinkom i upravljanje podacima), temeljenog na Palladium Execution Premium Process™ (XPP).

Qualitas Vam može pomoći kroz usluge savjetovanja i izobrazbe za planiranje, uvođenje, provođenje, vrednovanje i poboljšanje procesa strateškog  upravljanja, te za primjenu informatičkih rješenja, uključujući:
 • modeliranje procesa strateškog upravljanja prilagođenog potrebama organizacije, uključujući između ostalog definiranje procesnih aktivnosti, odgovornosti, podataka, dokumenata, metoda, alata i rezultata
 • utvrđivanje položaja organizacije u okruženju kroz:
  • primjenu alata za analiziranje vanjskog okruženja (prepoznavanje dominantnih obilježja industrije, model pet konkurentskih sila, analiza pokretačkih sila, izrada mape strateških grupa, prepoznavanje industrijskih ključnih faktora uspjeha (CSF) i PEST analiza)
  • primjenu alata za analiziranje unutarnjeg okruženja (SWOT analiza, analiza lanca vrijednosti (analiza poslovnih procesa), benchmarking (konkurentsko poravnavanje), BCG matrica (matrica industrijskog rasta i tržišnog udjela), GE/McKinsey matrica (matrica industrijske privlačnosti i poslovne snage), (ADL matrica (matrica industrijske evolucije i konkurentske sposobnosti) i izrada procjene konkurentske snage organizacije)
 • utvrđivanje iskaza o misiji, viziji i vrijednostima organizacije
 • utvrđivanje strategije organizacije i raščlanjivanje do operativne razine, uključujući odabir strateških opcija
 • utvrđivanje poslovnog modela organizacije, uključujući:
 • uspostavu i razvijanje Balanced Scorecard modela
 • uvođenje i provođenje strategije, uključujući primjenu znanja, vještina i metoda koje se odnose na:
  • sustavno i metodičko upravljanje promjenama
  • primjenu procesnog pristupa i definiranje/redefiniranje poslovnih procesa
  • poboljšanje učinkovitosti, djelotvornosti i prilagodljivosti procesa, npr. six sigma ili lean upravljanje
  • usvajanje najboljih praksi, npr. benchmarking
  • poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga
  • privlačenje i zadržavanje kvalitetnog osoblja te postizanje njihove stručnosti i osposobljenosti potrebne za provedbu strategije i osiguranje konkurentske prednosti
  • motiviranje i nagrađivanje zaposlenika
  • preoblikovanje organizacijske strukture
  • osiguranje i preraspodjelu sredstava i budžeta u organizacijskim jedinicama
  • stvaranje i uvođenje novih politika i postupaka
  • uvođenje informacijskih sustava
  • osiguranje uključenosti i predanost najvišeg poslovodstva
  • preoblikovanje organizacijske kulture
 • praćenje provođenja strategije i redefiniranje strategije
 • primjenu ESM-a (Executive Strategy Manager), rješenja za strateško upravljanje i balanced scorecard
 • primjenu iGrafx-a, cjelovitog rješenja za upravljanje poslovnim procesima i modeliranje arhitekture poduzeća
 • primjenu Scoreboard-a, rješenja za praćenje učinka i izvještavanje.