Lean upravljanje

Lean je sustavan pristup identificiranja i eliminiranja aktivnosti koje ne stvaraju dodanu vrijednost te stvaranja proizvoda i tokova proizvodnje uvjetovanih potražnjom kupaca.

Izazov

U svojim nastojanjima da se što više približe kupcima, pozornost mnogih proizvođača se nepotrebno otklanja s njihovog primarnog faktora uspjeha – profitabilan rast. U današnjem konkurentskom okruženju, potrebno je mnogo više od brzih intervencija, outsourcinga i rezanja troškova za postizanje ciljeva rasta i povećanja profita. Na taj način možemo postići privremene financijske koristi koje uglavnom ne vode ka dugoročnom rastu i profitabilnosti.

Proteklih godina smo bili skloni vjerovati da će informatička rješenja odgovoriti na sve izazove povećanja rasta i profita. Gurui iz područja Material Requirements Planning (MRP) i Enterprise Resource Planning (ERP) uvjeravaju nas kako će se implementacijom njihovog programa, svi naši problemi riješiti sami po sebi. Ali to se nije desilo! Kao i većina univerzalnih  lijekova, svaki od tih programa je dao nekakva olakšanja i ispričao po koju uspješnu priču, ali je uglavnom vrlo malo doprinio identifikaciji i postizanju punog potencijala rasta i profita.   

Zašto je to tako?

Prvi razlog je jednostavan – rezultati koje postižemo informatičkim rješenjem su toliko dobri koliko su sposobni ljudi koji njime upravljaju i koliko su vjerodostojne prikupljene informacije.

Drugi razlog je složen – većina rukovoditelja, suočenih sa svakodnevnim problemima i ograničenjima, primjenjuje uglavnom reaktivan stil upravljanja. Posljedica toga je vrijeme potrošeno u rješavanju „hitnih slučajeva“  – ostavljajući vrlo malo vremena za analiziranje i eliminaciju korijenskih uzroka nedjelotvornosti sustava i procesa.

Rješenje

Kako bi rasla i dosljedno ispunjavala očekivanja, organizacija mora biti gipka i vitalna – mora postati Lean. Tada će stvarati punu vrijednosti proizvoda/usluge koju je kupac želio, a uz najveći učinak i najmanje troškove.

Lean omogućuje poboljšanja uklanjanjem suvišnih pojava, a suvišnim se smatra sve što ne predstavlja vrijednost iz perspektive kupca – aktivnosti koje ne doprinose stvaranju dodane vrijednosti (engl. waste).

Što postižemo primjenom Leana?

 • Pravovremenost isporuka
 • Fleksibilnost i pripravnost na zahtjeve tržišta
 • Smanjenje kapitala vezanog u zalihama
 • Poboljšanje protočnosti procesa
 • Eliminaciju aktivnosti koje ne dodaju vrijednost
 • Bolju iskorištenost prostornih resursa
 • Bolju iskorištenost ljudskih resursa
 • Neprestano povećanje znanja
 • Promjenu kulture organizacije
 • Poboljšanje kvalitete i zadovoljstvo kupca
 • Poboljšanje organizacije rada i zadovoljstvo zaposlenika
 • Brže postizanje operativne izvrsnosti
Lean
Primjer odnosa između tradicionalnog i lean pristupa poboljšanju. 

Kako Vam Qualitas može pomoći?

Qualitas vam može pomoći da postanete Lean, u početku kroz program koji uključuje izobrazbe, radionice i izolirane projekte, a koji će doprinijeti širokom razumijevanju i prihvaćanju osnova Leana i ovladavanju njegovim alatima.

Samo tako će se stvoriti potrebne pretpostavke  za agresivno Lean planiranje i njegovu dosljednu i široku primjenu. Tada vam Qualitas može pružiti potrebnu podršku u izgradnji programa koji će biti čvrst temelj za redefiniranje i revitalizaciju Vaše organizacije i postizanje profitabilnog rasta.

Koristimo i preporučujemo računalno rješenje iGrafx, koje pruža široku potporu za identifikaciju i analizu tijeka vrijednosti (VSM/VSA).