ISO 50001 - Sustavi upravljanja energijom

  

Energetska učnkovitost

ISO 50001 je dobrovoljna međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavljanje sustava upravljanja energijom. Primjenjuje se širom svijeta u organizacijama svih vrsta, velikim i malim, proizvodnim i uslužnim, privatnim i javnim. Procjenjuje se da će ISO 50001 utjecati na oko 60 % svjetske uporabe energije.

Izazovi

Brojne organizacije odlučuju se na upravljanje energijom, obično potaknute sljedećim  uzročno-posljedičnim izazovima:

 • Intenzivan rast potreba za energijom. U sljedećih 20-ak godina očekuje se porast potrošnje energije za više od 50%.
 • Brzi rast cijena energije. Očekuje se poskupljenje energije u Europskoj uniji za minimalno 20% u sljedećih šest godina.
 • Sve učestalije i snažnije klimatske promjene. Ljudi snose najveći dio krivice za klimatske promjene, poznate kao globalno zagrijavanje, prvenstveno kao rezultat spaljivanja fosilnih goriva, smanjenja šumskih površina, itd.
 • Zakonski propisi i ciljevi. Slijedom europske Direktive o energetskoj učinkovitosti, poznate kao EE direktiva, te posljedičnog hrvatskoga Zakona o energetskoj učinkovitosti, javni sektor, poduzeća i distributeri energije koji rade u EU moraju neprestano poboljšavati energetsku učinkovitosti i smanjivati emisije stakleničkih plinova. Pri tome velika poduzeća, osim onih koja imaju uspostavljen sustav upravljanja energijom, dužna su svake četiri godine provesti energetski pregled, tj. pregled koji obuhvaća energetski pregled zgrada i energetski pregled tehnoloških procesa ili industrijskih postrojenja. Mala i srednja poduzeća imaju na raspolaganju poticaje za provođenje energetskih pregleda kako bi mogla identificirati potencijale za smanjenje potrošnje energije.

Rješenje

Upravljanjem energijom možete ostvariti brojne dobiti, uključujući:

 • poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje troškova uslijed:
  • standardizirane metodologije za identificiranje i implementiranje poboljšanja uporabe energije
  • bolje iskoristivosti postojećih potrošača energije
  • transparentne i olakšane komunikacije o upravljanju energetskim resursima
  • promoviranja najbolje prakse upravljanja energijom
  • podrške za organizacijske promjene i promjene ponašanja
  • strukturirane procjene novih energetski učinkovitijih tehnologija
 • društveno odgovornije poslovanje zbog smanjivanja iscrpljivanja prirodnih resursa, smanjivanja emisije stakleničkih plinova i sl.
 • djelotvornije usklađivanje sa zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša i upravljanja energijom.

ISO 50001 se temelji na istom modelu upravljanja koji milijuni organizacija koriste kroz ISO 9001 (kvaliteta), ISO 14001 (okoliš), ISO 22000 (sigurnost hrane), ISO/IEC 27001 (informacijska sigurnost).

ISO 50001 koristi PDCA (Plan-Do-Check-Act, Planiraj-Provedi-Provjeri-Postupi) pristup za neprestano poboljšavanje:

Energetski PDCA