ISO 22000 / HACCP
HACCP
Zdravstvena ispravnost i neškodljivost hrane posljednjih godina postale su bezuvjetan zahtjev, kako kupaca tako i domaće i međunarodne zakonske legislative.

Povjerenstvo Codex Alimentarius (osnovano od FAO i WHO) promoviralo je HACCP kao znanstveno utemeljen, preventivan i troškovno najdjelotvorniji pristup sigurnosti hrane. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) predstavlja stručan, racionalan i sustavan pristup za analizu i upravljanje biološkim, kemijskim i fizičkim opasnostima u cijelom prehrambenom lancu — od polja i farme do stola.

ISO 22000 je međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje cjelovitog i učinkovitog sustava upravljanja sigurnošću hrane. Njeni ključni elementi su preduvjetni programi, HACCP načela, komunikacija (unutrašnja i vanjska) te opći elementi upravljanja sustavom.

Sustav upravljanja sigurnošću hrane u svoje poslovanje uvode tvrtke koje se bave proizvodnjom, transportom, skladištenjem, pripremom i prodajom hrane, a sve kako bi kroz preventivno djelovanje potrošačima osigurali sigurnu hranu.
Uspješna primjena sustava upravljanja sigurnošču hrane zahtijeva potpunu predanost poslovodstva i zaposlenika, kao i  provođenje postupaka sukladno načelima i smjernicama dobre proizvođačke prakse (GMP) i uvjetima dobre higijenske prakse (GHP).

Korist od sustava upravljanja sigurnošću hrane: Planiranje sigurnosti hrane prema ISO 22000:
 • Smanjenje rizika isporuke zdravstveno neispravnog proizvoda
 • Troškovno najdjelotvornije upravljanje sigurnošću hrane
 • Osiguranje sukladnosti sa zakonskim propisima i dokaza o primjeni tih propisa
 • Osiguranje sukladnosti sa specifikacijama proizvoda
 • Pomoć pri osiguranju dosljednosti u kvaliteti proizvoda
 • Pomoć pri identificiranju procesnih poboljšanja
 • Bolje razumijevanje problema sigurnosti hrane unutar tvrtke
 • Izbjegavanje opoziva proizvoda i negativnog publiciteta
 • Povećanje povjerenja i zadovoljstva kupaca
 • Mogućnost certificiranja sustava upravljanja sigurnošču hrane
 • Komplementarnost sa sustavima upravljanja kvalitetom (ISO 9001, ISO 14001, ...) 
 Planiranje sigurnosti hrane prema ISO 22000:2005