Balanced scorecard

Balanced Scorecard je sustav upravljanja strategijom koji organizacije svih vrsta širom svijeta  intenzivno koriste kako bi uskladili svoju viziju i strategiju s poslovnim aktivnostima, poboljšali unutrašnje i vanjske komunikacije te pratili učinak organizacije u odnosu na strateške ciljeve.


Izazov

Prema recentnim istraživanjima provedenim u SAD-u i EU-u:

 • 90% organizacija ne provodi svoju strategiju
 • 70% projekata unapređenja poslovanja ne ostvari očekivane rezultate.

Ovi rezultati nisu posljedica loše strategije i poslovnih planova, nego nesposobnosti da ih se učinkovito implementira.


Rješenje

Perspektive BSC-aBalanced Scorecard (BSC) pomaže u oživljavanju strategije pretvarajući strateški plan iz privlačnog, ali neaktivnog dokumenta u niz upravljanih akcija koje će dovesti do ostvarivanja strateških ciljeva.

BSC je sustav upravljanja vizijom i strategijom koji:

 • promatra organizaciju iz više perspektiva
 • osigurava sustav mjerenja ispunjenja ciljeva
 • uravnotežuje financijske s nefinancijskim pokazateljima
 • poboljšava komunikaciju o strateškim ciljevima.


Kako Vam Qualitas može pomoći?

Na stručnjake Qualitasa možete se osloniti za savjetovanje i educiranje o:

 • metodologiji i alatima BSC-a
 • utvrđivanju vizije i strategije
 • uspostavi strateške mape
 • utvrđivanju ključnih pokazatelja ispunjenja ciljeva
 • uspostavi sustava mjerenja učinka
 • odabiru i provedbi inicijativa/projekata
 • usklađivanje strategije sa svakodnevnim aktivnostima
 • informatičkoj podršci.