Home Page arrow Strategic Management arrow Balanced scorecard
Balanced scorecard
There are no translations available


Balanced Scorecard je sustav upravljanja strategijom koji organizacije svih vrsta širom svijeta  intenzivno koriste kako bi uskladili svoju viziju i strategiju s poslovnim aktivnostima, poboljšali unutrašnje i vanjske komunikacije te pratili učinak organizacije u odnosu na strateške ciljeve.


Izazov

Prema recentnim istraživanjima provedenim u SAD-u i EU-u:

 • 90% organizacija ne provodi svoju strategiju
 • 70% projekata unapređenja poslovanja ne ostvari očekivane rezultate.

Ovi rezultati nisu posljedica loše strategije i poslovnih planova, nego nesposobnosti da ih se učinkovito implementira.


Rješenje

Perspektive BSC-aBalanced Scorecard (BSC) pomaže u oživljavanju strategije pretvarajući strateški plan iz privlačnog, ali neaktivnog dokumenta u niz upravljanih akcija koje će dovesti do ostvarivanja strateških ciljeva.

BSC je sustav upravljanja vizijom i strategijom koji:

 • promatra organizaciju iz više perspektiva
 • osigurava sustav mjerenja ispunjenja ciljeva
 • uravnotežuje financijske s nefinancijskim pokazateljima
 • poboljšava komunikaciju o strateškim ciljevima.


Kako Vam Qualitas može pomoći?

Na stručnjake Qualitasa možete se osloniti za savjetovanje i educiranje o:

 • metodologiji i alatima BSC-a
 • utvrđivanju vizije i strategije
 • uspostavi strateške mape
 • utvrđivanju ključnih pokazatelja ispunjenja ciljeva
 • uspostavi sustava mjerenja učinka
 • odabiru i provedbi inicijativa/projekata
 • usklađivanje strategije sa svakodnevnim aktivnostima
 • informatičkoj podršci.