Home Page arrow News arrow Lean Six Sigma na kongresu Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite
Lean Six Sigma na kongresu Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite
Monday, 14 September 2015
There are no translations available

Damir Keller na Kongresu HDZPKZZ

U Zagrebu 10. i 11. rujna 2015. godine održan je 2. kongres Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite. S više od 120 sudionika iz Hrvatske i svijeta, Kongres je pružio priliku za razmjenu znanja i iskustava, primjera dobrih praksi te novih ideja i tehnologija u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene skrbi i sigurnosti pacijenata.

Damir Keller na Kongresu HDZPKZZ

U sklopu kongresa, Damir Keller, direktor konzultantske kuće Qualitas d.o.o., održao je jednosatno predavanje na temu Primjena metodologija Lean i Six Sigma u zdravstvu – analiza slučaja.

2. kongres HDZPKZZ-a

Na primjeru uspješno provedenog projekta poboljšanja procesa provođenja pregleda na CT uređajima, predavanje je dalo odgovor kako riješiti izazove koji su danas sveprisutni u zdravstvu: neučinkoviti procesi, visoki troškovi, dugo vrijeme čekanja pacijenata te nisko zadovoljstvo pacijenata i osoblja. Pored objašnjenja temeljnih pojmova, načela i pristupa Leana i Six sigme u zdravstvu, predavanje je prikazalo kako je projekt sustavno, korak po korak, vođen prema DMAIC fazama (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Također su prezentirani korišteni alati i tehnike koji su u kratkome vremenu dovele do značajnog poboljšanja kvalitete usluga i smanjenja troškova. Neki od tih alata su Glas kupca (Voice of the customer), Analiza mjernog sustava (Measurement systems analysis), Mapa tijeka vrijednosti (Value stream map), Kontrolne karte (Control charts), indeksi sposobnosti procesa (Cp i Cpk, Pp i Ppk), dijagram uzroka i posljedice (Cause and effect diagram), 5S i Spaghetti dijagram.

Predavanje je potaknulo dugu i zanimljivu raspravu te je izazvalo izuzetno velik interes zdravstvenih stručnjaka za provođenjem sličnih projekata u njihovim bolnicama i drugim ustanovama.